סיומות דומיינים ישראליים

כאשר בוחרים שם דומיין צריך להתחשב בחוקים של מדינת ישראל עבור שמות הדומיינים.

מצורפת כאן הרשימה המלאה שנלקחה ישר מהאתר של איגוד האינטרנט הישראלי.

כאשר אתם בוחרים שם דומיין כדאי שהוא ישקף את העסק שלכם בצורה כלשהי, שם העסק/סוג העסק.
לדוגמא: יש לכם חנות נעליים, שם החנות "שרוכים" – כדאי למצוא דומיין שקשור לחנות – srochim.co.il לדוגמא.

רשימת סיומות הדומיינים הישראלית

.co.il

הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח. חנויות, אתרי תדמית וכדומה.

.org.il

הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים שלא למטרת רווח. ארגונים ועמותות.

.net.il

לספקי שירותי גישה לאינטרנט (ISP) בעלי רישיון תקף ממשרד
התקשורת הישראלי, המסדיר מתן שירותים כאמור.

.ac.il

למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה
גבוהה "מל"ג". תחת סיומת זו, יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י
המל"ג.

.gov.il

לגופי ממשל של מדינת ישראל. למידע על רישום תחת סיומת זו,
יש לפנות לאתר וועדת האינטרנט הממשלתית

.idf.il

לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות
מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל (ממר"ם) על
המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות
לממר"ם.

.k12.il

לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך. ההקצאה תחת
הסיומת .K12.IL

.muni.il

לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי.